Tender / מכרזים

   

  מכרז מס' 06/17 לרכישת מצלמות במעגל סגור לפיילוט באצטדיון כדורגל

   

  מכרז עיצוב תחנות

   

  מכרז שרותי נקיון ושמירה

   

  מלגות קיום לספורטאי הישג 2016

   

  מכרז שירותי ליסינג תפעולי והשכרה

   

  מכרז פומבי מספר 13/16 - שירותי יחסי ציבור

   

  מכרז סוככים ושילוט

   

   

  מכרז 11-16 כרטיסי מתנה Gift Card (לרכישת מוצרי חשמל)

   

   

  מכרז פומבי מספר 8/16 - קצין רכב וקצין בטיחות בתעבורה

   

   

  הליך תמיכה במוסדות לחלוקת מלגות קיום לספורטאי הישג

   

   

  מכרז פומבי מספר 05/16 לאספקת שירותי מחשוב ( בנק ספקים 2016 )

   

   

   

  מכרז 01/16 לביצוע בקרה, פיקוח ואכיפה של נהלי המועצה ודרישות "משחקים באחריות" בנקודות המכירה

   

   

  מכרז לאיתור יועץ אמצעים טכנולוגיים

   

   

  שם כותרת המכרז הוא: מכרז קד"מ 4-16

   

   

  מכרז אספקת דלק

   

   

  מכרז לבחירת רואה חשבון מעריך לעמידה בנהלי משחקים באחריות של ה EL

   

   

  מכרז פומבי מספר 14/15 אספקת שירותי עיצוב חווית משתמש באונליין (UI + UX)

   

   

   

  מכרז סגור 12/15 - מכרז להתקשרות עם מועדון כדורגל זר - פרויקט פרחי ספורט.

   

   

  Closed Tender with a Preliminary Selection Stage – Operating the ‘Sports Flourishes’ Project in Football

   

   

  מכרז שירותי ייעוץ בנושא שכר מספר 11/15

   

   

  מכרז הדרכה 10/15

   

   

  מכרז פומבי למתן פתרון טכנולוגי לניהול שירות הסעדה ברחבי הארץ

   

   

  מכרז פומבי לקבלת הצעות לביטוחי רכוש וחבויות

   

   

  מכרז 03/15 – הקמת מאגר ספקים לשירותי נסיעות ושירותי ארגון והפקת אירועים

   

   

  מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מס 09/15 להעמדת שירות/מערכת למשלוח מסרונים (SMS Gateway)

   

   

  מכרז לבחירת זכיינים להפעלת עמדת קניון

   

   

  מכרז הדרכות לנושאי משרה

   

   

  מכרז פומבי 7/13 - למתן שירותי נסיעה במונית

   

   

  מכרז פומבי 3/14 אחראי שיתוף פעולה בתחום הסוסים

   

            1. המועד האחרון החדש להגשת ההצעות למכרז 3/14 הינו יום 14 באפריל 2014 בשעה 12:00, ולא כפי שצויין בכריכה ובסעיף 6 לחוברת המכרז.

   

  מכרז 2/14 כוח אדם זמני

   

   

  קול קורא לפרויקטים במועדוני ספורט ובאיגודים – אתנה 2014

   

   

  קול קורא לרשויות מקומיות - לקידום ספורט נשים

   

   

  מסמך שאלות ותשובות מכרז הדרכות 13 לאפריל