התקשרויות פטורות מכרז

   

  הודעה לגבי ספק יחיד - עמותת אפשר

   

   

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות – מתן שירותי מחשוב בתחום המערכות המרכזיות

   

   

  הודעה על אישור ספק יחיד

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  התקשרות בהסכם שכירות ללא מכרז

   

   

  מודעת פסילת מכרז ליסינג והתקשרות בפטור ממכרז

   

   

  מכרז פרסום – הודעה על שינוי בתנאי התקשרות

   

   

  מכרז 10/11 שירותי עיצוב ותכנון תחנות הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות תחזוקה למערכת SCOM

   

   

  מכרז 7/12 ייעוץ הנדסי לקרן המתקנים- הודעה בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר התקשרות בפטור ממכרז מכרז פומבי – 5/10 בית דפוס

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות - כספית

   

   

  הודעה על התקשרות עם עובד זמני - אונליין

   

   

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות מכרז 09-1-11

   

   

  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - שרותי נגישות

   

   

  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד

   

   

  הודעה בדבר התקשרות מכרז – מכרז 14-11 תחזוקת מסופים

   

   

  הודעה בדבר התקשרות לקבלת שירותים של עובד/ת זמנית

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות- שילוט

   

   

  מכרז פומבי מספר 03/08 מכרז לרכישת שירותי פרסום - הודעה בדבר הרחבת התקשרות - יוני 2016

   

   

  מכרז פומבי מספר 3/08 מכרז לרכישת שירותי פרסום - הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות כרטיסי פריפייד

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות ספק אודיסי 2016

   

   

  מודעה בדבר הרחבת 2 רכבי משווקים

   

   

  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד למוצר ה- Vaulting Technology של חברת CYBERARK

   

   

   

  פטור ממכרז הדרכה

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות בפטור ממכרז – מכרז 1/14 מערכת קמפיינים

   

   

  הרחבת התקשרות 3 רכבי משווקים

   

   

  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - יפעת מידע תקשרותי

   

   

  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז – מערכת קרן המתקנים

   

   

  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד – Light Cyber

   

   

  הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

   

   

  הודעה בדבר התקשרות בפטור ממכרז – עדכון תעריפי בזק

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות בפטור ממכרז – תחזוקת ופיתוח מרכזיית הטלפונים COMPOSITE

   

   

  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז - חשב שכר

   

   

  הודעה בדבר הרחבת התקשרות מערכת תימרוץ ותגמול

   

   

  התקשרות בפטור ממכרז – מכרז פומבי 5/11 בית דפוס

   

   

  פטור ממכרז חניונים

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - מבנה ושפה עיצובית לפעילות הלקוח בעולם האונליין

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - טריגר

   

   

  כוונה להתקשר בפטור ממכרז- שכירת נכס

   

   

  מכרז פומבי מספר 4/9 משרד פרסום במגזר הערבי - הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  מכרז מספר 11 – 12/2009 ביטוח - הודעה בדבר הארכת התקשרות

   

   

  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד למוצר נגישות

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - רדוור

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות - אודיסי

   

   

  הודעה בדבר הארכת התקשרות במכרז פומבי מספר 07/2009 לייצור ואספקת טפסי

   

   

  מכרז פומבי מספר 16-1/11 מערכת הקצבות

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות נטוויז'ן 

   

   

  הודעה על הארכת התקשרות - טלדור

   

   

  הודעה בדבר התקשרות לקבלת שירותים של עובדת זמנית

   

   

  הודעה על הרחבת התקשרות – מערכת הקצבות

   

   

  הודעה בנוגע למכרז פומבי מספר 14/ 11 שירותי תחזוקה, תמיכה והתקנת מסופים בדבר הרחבת התקשרות

   

   

  הודעה בנוגע למכרז פומבי מספר 02/2008 מערכת CRM בדבר הארכת והרחבת התקשרות

   

   

  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד למוצר נגישות

   

   

  מכרז למתן שירותי פרסום מס 3/08 - הודעה בדבר הרחבת התקשורת 

   

   

  הודעה בדבר התקשרות לקבלת שירותים של עובדת זמנית